معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه برگزار می‌کند:
دومین کارگاه آموزشی: تجزیه و تحلیل آماری با نرم‌افزار SPSS

سرفصل‌های کارگاه:

 • آشنایی با نرم‌افزار SPSS
  تجزیه و تحلیل آمار توصیفی با SPSS
  تجزیه واریانس (ANOVA) یک‌ طرفه و دوطرفه
  مقایسات میانگین با آزمون‌های t و Duncan و ...
  تجزیه و تحلیل همبستگی و رگرسیون
  تفسیر و توضیح نتایج

مدرس:
دکتر ناصر محب‌علی‌پور عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

تاریخ برگزاری: 7 و 8 آذر ماه 1396 (تمدید شد)
ثبت نام: 1396/8/1 الی  1396/09/7

محل برگزاری کارگاه:
دانشگاه ازاد اسلامی واحد میانه- ساختمان مرکزی


ثبت نام در دومین کارگاه آموزشی تجزیه و تحلیل آماری با نرم‌افزار SPSS


 

 

ثبت نام آنلاین و پرداخت

ورود کاربران

برای شرکت در کارگاه ها و مسابقات باید حساب کاربری ایجاد نمائید


بالا
saeed_sol@yahoo.com