کارگاه آموزشی یک‌روزه روش‌های اسانس‌گیری و عصاره‌گیری از گیاهان دارویی با ارائه گواهی شرکت در کارگاه

 

زمان: سه‌شنبه 3 آذر ماه 1394 همزمان با برگزاری همایش ملی یافته‌های نوین در پژوهش‌های کشاورزی و منابع طبیعی

اسانس گیری و عصاره گیری

Go to top
saeed_sol@yahoo.com