آخرین مهلت ثبت نام در کارگاه research tools تا 19بهمن 

تاریح 20 بهمن سال 1393 ساعت 13

مدت برگزاری کارگاه یک روزه (5ساعت)

مدرس: آقای دکتر پیمان ممانی

 ضرورت و هدف ازبرگزاری کارگاه:

در محیط های دانشگاهی و آموزشی که تحقیق و پژوهش از ارکان اصلی آن میباشند استفاده از ابزارهایی جهت تسهیل درتحقیق و بهبود کیفیت مقالات، امری اجتناب ناپذیر می باشد. هدف از برگزاری کارگاه ابزارهای تحقیق، معرفی برنامه ها و ابزارهایی است که امروزه در محیط های علمی در جهان مورد استفاده قرار میگیرند که در بسیاری از موارد زمینه ی ارتقا سطح کیفی مقالات پژوهشگران و محققان را فراهم می آورند.  

بالا
saeed_sol@yahoo.com