مرکز تحقیقات گیاهان دارویی و محصولات ارگانیک
با همکاری معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه برگزار می کند.
دومین کارگاه آموزشی استخراج DNA، الکتروفورز و PCR
DNA Extraction, Electrophoresis and PCR

 
سرفصل کارگاه

 • استخراج DNA از نمونه های گیاهی و انسانی
  تعیین کمیت و کیفیت DNA
  انجام PCR با استفاده از آغازگر ها
  الکتروفورز محصولات حاصل از PCR
  رویت الگوهای نواری DNA زیر نور UV
  انگشت نگاری DNA
  تفسیر و توضیح نتایج حاصل
  تاریخ برگزاری: 4 و 5 آذرماه 1396
  ثبت نام: 1396/8/15 الی 1396/9/2
   

مدرس ناصر محب علی پور دکتری تخصصی ژنتیک مولکولی و مهندسی ژنتیک
 
ثبت نام در دومین کارگاه PCR

ثبت نام آنلاین و پرداخت

ورود کاربران

برای شرکت در کارگاه ها و مسابقات باید حساب کاربری ایجاد نمائید


بالا
saeed_sol@yahoo.com