مدرس دوره دکتر فرهاد سیروس نژاد

زمان کارگاه اعلام خوالهد شد

محل برگزاری سایت دانشگاه مرکزی

6 الی 8 جلسه 

ورود به فرم ثبت نام

ثبت نام آنلاین و پرداخت

ورود کاربران

برای شرکت در کارگاه ها و مسابقات باید حساب کاربری ایجاد نمائید


بالا
saeed_sol@yahoo.com