1- کارگاه نرم افزار DIgSILENT

2- کارگاه نرم افزار GAMS

3- یافته های نوین در ریزشبکه

4- الکترونیک قدرت، چالش ها و کاربردها در صنعت برق

جهت ثبت نام در این کارگاهها کلیک کنید

بالا
saeed_sol@yahoo.com