روز اول سه شنبه 04/03/1395

زمان

برنامه

سر فصل

نام مدرس

مکان

8 الی 9

صبحانه

 

 

سلف دانشگاه

9 الی 10

ثبت نام

 

 

دانشکده کشاورزی (مجتمع)

10 الی 13

کلاس تئوری

مفاهیم ایمنی و بهداشت

آقای دکتر خانی

سالن آیت الله حامدی

13 الی 14:30

ناهار و نماز

 

 

سلف و نماز خانه دانشگاه (ساختمان مرکزی)

14:30 الی 16

کلاس تئوری

آشنایی با اطفاء حریق

آقای اخوان

سالن آیت الله حامدی

16 الی 18

کلاس عملی

آشنایی با اطفاء حریق

آقای اخوان

محوطه دانشکده

روز دوم چهارشنبه 05/03/1395

8 الی 9

صبحانه

 

 

سلف دانشگاه

9 الی 11

کلاس تئوری

آشنایی با قوانین و مقررات کار و تأمین اجتماعی

کبیری

سالن اجلاس (ساختمان مرکزی)

11 الی 13

کلاس تئوری

امداد و نجات

آقای عزتخانی

سالن اجلاس (ساختمان مرکزی)

13 الی 14:30

ناهار و نماز

 

 

سلف و نماز خانه دانشگاه (ساختمان مرکزی)

14:30 الی 18

کلاس عملی

امداد و نجات

آقای عزتخانی

سالن اجلاس (ساختمان مرکزی) محوطه

ثبت نام آنلاین و پرداخت

ورود کاربران

برای شرکت در کارگاه ها و مسابقات باید حساب کاربری ایجاد نمائید


بالا
saeed_sol@yahoo.com