سر فصل دوره آموزش بهینه سازی با الگوریتم ژنتیک (GA) و GSA

 
  • آشنایی با انواع الگوریتم‌های تکاملی‌
  • آموزش  نحوه بهینه سازی با الگوریتم ژنتیک
  • آموزش نحوه بهینه سازی با الگوریتم GSA
  • ارائه مثالهای کاربردی جهت آشنایی بیشتر
بالا
saeed_sol@yahoo.com