سرفصل های کارگاه

اهم موضوعاتی که در این کارگاه آموزشی-تخصصی مطرح خواهند گردید، عبارتند از

·         معرفی شبکه عصبی مصنوعی

·         مروری بر تئوری شبکه‌های عصبی پرسپترون چند لایه  MLP

·         مفاهیم اساسی در تربیت (آموزش) شبکه های عصبی

·         کاربردهای شبکه‌های عصبی در پژوهش علوم مختلف

بالا
saeed_sol@yahoo.com