سرفصل کارگاه آموزشی نرم افزار کامفار

مفاهيم ارزيابی پروژه، افق برنامه ­ريزی، ارزش زمانی پول، نرخ بهره و تعادل
نرخ جذب، ارزش خالص حال، نرخ بازده داخلی و نسبت منفعت به هزينه
تعريف هزينه­ های ثابت، جاری، استهلاک و ارزش اسقاط
آشنايی با اصطلاحات مورد استفاده در نرم­ افزار کامفار
معرفی قسمت­ های مختلف نرم­ افزار و چگونگی ورود اطلاعات
تفسير نتايج نرم ­افزار و توضيح نقش هر يک در تصميم­ گيری
تحليل حساسيت نتايج ارزيابی به تغييرات احتمالی در پروژه
مقايسه­ ی پروژه­ هايی با عمرهای اقتصادی متفاوت
بررسی نقش تورم در ارزيابی­ های مالی
آشنايی با توانايی­ های نرم ­افزار اکسل در ارزيابی پروژه­ ها

بالا
saeed_sol@yahoo.com