برای ثبت نام باید ابتدا حساب کاربری ایجاد نمائید

نام و نام خانوادگی *
ثبت نام نموده و وارد شود تا نام خانوادگی برای شما نمایش داده شود
ایمیل *

باید ابتدا حساب کاربری ایجاد نمائید

نام کاربری *

باید ابتدا حساب کاربری ایجاد نمائید

تلفن همراه *
تلفن همراهتان به صورت عدد وارد کنید
شغل
ورودی نامعتبر
رشته تحصیلی *
رشته تحصیلی را وارد کنید
مقطع تحصیلی *

مقطع تحصیلی خود را انتخاب کنید
انتخاب گروه *

دانشجو یا غیر دانشجو برای تعیین هزینه میبایست انتخاب گردد
انتخاب نوع پرداخت

در صورتیکه امکان پرداخت اینترنتی وجود ندارد، تصویر فیش واریزی را آپلود نمایید.
یا به شماره 04152240085 فاکس نمایید تا ثبت نام شما قطعی شود
شماره حساب در بانک ملی به نام دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه (ساها)
0110353132008
در صورت عدم امکان آپلود و فکس تصویر فیش را به آدرس ایمیل دانشگاه ارسال نمائید:
info@m-iau.ac.ir
آپلود فیش بانکی واریزی
ورودی نامعتبر نوع فایل باید عکس باشد یعنی پسوندش به عنوان مثال jpg باشد
جمع کل قابل پرداخت 0 ریال
بالا
saeed_sol@yahoo.com