آذریایجان شرقی، میانه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه، ساختمان مرکزی طبقه دوم، دبیرخانه کارگاه ها (دفتر مدیر پژوهش واحد)
تلفن و فاکس: 522240085-041

تلفن‌های تماس:

آقای دکتر وجدی 09144040886

آقای مهندس سلیمانی 09144236045

وب سایت کارگاه ها: http://workshop.m-iau.ac.ir

{rsform 2}

بالا
saeed_sol@yahoo.com