زمان: سه‌شنبه 4 خرداد ماه 1395 و 5 خرداد ماه 1395

مدت زمان کل کارگاه: 16ساعت.

بالا
saeed_sol@yahoo.com